WA7BNM

Syndicate content
Calendar of ham radio contests
Updated: 4 hours 16 min ago

Montana QSO Party

4 hours 16 min ago
0000Z-2400Z, Jan 27

REF Contest, CW

4 hours 16 min ago
0600Z, Jan 27 to 1800Z, Jan 28

BARTG RTTY Sprint

4 hours 16 min ago
1200Z, Jan 27 to 1200Z, Jan 28

UBA DX Contest, SSB

4 hours 16 min ago
1300Z, Jan 27 to 1300Z, Jan 28

Winter Field Day

4 hours 16 min ago
1900Z, Jan 27 to 1900Z, Jan 28

CQ 160-Meter Contest, CW

4 hours 16 min ago
2200Z, Jan 26 to 2200Z, Jan 28

SKCC Sprint

4 hours 16 min ago
0000Z-0200Z, Jan 24

RSGB AFS Contest, Data

4 hours 16 min ago
1400Z-1800Z, Jan 20

Run for the Bacon QRP Contest

4 hours 16 min ago
0200Z-0400Z, Jan 22

Classic Exchange, CW

4 hours 16 min ago
1300Z, Jan 21 to 0800Z, Jan 22 and 1300Z, Jan 23 to 0800Z, Jan 24

Hungarian DX Contest

4 hours 16 min ago
1200Z, Jan 20 to 1159Z, Jan 21

North American QSO Party, SSB

4 hours 16 min ago
1800Z, Jan 20 to 0559Z, Jan 21

ARRL January VHF Contest

4 hours 16 min ago
1900Z, Jan 20 to 0359Z, Jan 22

WAB 1.8 MHz Phone

4 hours 16 min ago
1900Z-2300Z, Jan 20

Feld Hell Sprint

4 hours 16 min ago
2000Z-2359Z, Jan 20 (EU-AF) and 2300Z, Jan 20 to 0259Z, Jan 21 (ENA-ESA) and 0200Z-0559Z, Jan 21 (WNA-OC-AS)

NAQCC CW Sprint

4 hours 16 min ago
0130Z-0330Z, Jan 24

QRP Fox Hunt

4 hours 16 min ago
0200Z-0330Z, Jan 24

NCCC Sprint

4 hours 16 min ago
0230Z-0300Z, Jan 26

NCCC RTTY Sprint

4 hours 16 min ago
0145Z-0215Z, Jan 26

Phone Fray

4 hours 16 min ago
0230Z-0300Z, Jan 24